Self-publishing to proces, w którym autor lub twórca publikuje swoje własne dzieło bez udziału tradycyjnego wydawcy. Oznacza to, że autor jest odpowiedzialny za wszystkie aspekty wydania swojej książki, włącznie z edycją, projektowaniem okładki, drukiem i dystrybucją. Samopublikowanie może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej, na przykład poprzez platformy takie jak Amazon Kindle Direct Publishing czy Kobo Writing Life.

Powody, dla których warto stać się samodzielnym wydawcą:

  1. Kontrola nad procesem tworzenia i wydawania treści – jako samodzielny wydawca masz pełną kontrolę nad tym, co publikujesz, kiedy to robisz i jakie są koszty z tym związane. Nie musisz polegać na innych ludziach lub instytucjach, które podejmują decyzje w Twoim imieniu.
  2. Większe zyski – zamiast udostępniać część swojego dochodu innym wydawcom, jako samodzielny wydawca możesz zatrzymać większą część swoich zysków. Możesz również wybierać, jakie rodzaje reklam i źródeł dochodu generują najwięcej przychodów dla Twojej strony.
  3. Rozwój kreatywności – będąc samodzielnym wydawcą, masz większą swobodę w kształtowaniu swojej strony internetowej lub publikacji tak, jak Ci się podoba. Możesz eksperymentować z różnymi rodzajami treści i formatami, aby znaleźć najlepsze rozwiązania dla swojej społeczności czy odbiorców.
  4. Budowanie marki – jako samodzielny wydawca budujesz swoją markę i reputację. Ludzie, którzy regularnie odwiedzają Twoją stronę internetową czy czytają Twoje publikacje, będą kojarzyć Twoją markę z wartościowymi treściami, co przyczyni się do zwiększenia Twojego wpływu i wiarygodności.
  5. Elastyczność czasowa – będąc samodzielnym wydawcą, masz większą elastyczność czasową niż w przypadku tradycyjnych form zatrudnienia. Możesz pracować z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, co pozwoli Ci lepiej zarządzać swoim czasem i dopasować pracę do swojego trybu życia.
Sylwia